Wykłady, dyskusje, jury

•W TVP Kultura w cyklu Niedziela z… Lechem Majewskim uczestniczyłem (wirtualnie) w dyskusji, w której obok głównego bohatera wzięli udział: Janusz Kapusta, Józef Skrzek i Andrzej Mastalerz. 17.12.2023.

•W cyklu spotkań odbywających się w ramach 7. Śląskiego Festiwalu Nauki pod hasłem „Drzewo opowieści” – miało miejsce moje spotkanie autorskie dotyczące przede wszystkim (choć nie tylko) książki „Pisanie i czytanie (o) fotografii. Odkrywcy, klasycy, obrazoburcy”. Spotkanie prowadziła dr hab. Marta Tomczok, prof. UŚ. Katowice 10.12.2023.

https://slaskifestiwalnauki.pl/spotkanie-autorskie-piotr-zawojski

•W Bibliotece Śląskiej 23.11.2023 roku odbyło się spotkanie poświęcone publikacjom fotograficznym Janusza Musiała, w którym brałem udział obok głównego bohatera, Krystyny Doktorowicz, Dariusza Pohla i prowadzącej spotkanie Barbary Maresz. Niestety, pozostałe osoby widniejące na zapowiadającym spotkanie plakacie nie wzięły udziału w spotkaniu.

•W ZPAF Okręg Śląski 19 października 2023 roku (w Galerii Katowice) odbyło się spotkanie dotyczące mojej książki „Pisanie i czytanie (o) fotografii. Odkrywcy, klasycy, obrazoburcy”, które moderowali Arkadiusz Ławrywianiec i Kamil Myszkowski.

•Jako członek kapituły Festiwalu GRAND OFF 2023 im. Witolda Kona wybieram najlepsze niezależne krótkie filmy świata w 11 kategoriach (m.in. reżyseria, scenariusz, zdjęcia, montaż, aktor, aktorka, aktor, dokument, fabuła).•Udział w pracach komisji nominacyjnej 17 edycji Festiwalu GRAND OFF im. Witolda Kona. Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata. Sierpień-wrzesień 2023. 

•W wersji online 18.10.2023 roku odbyło się spotkanie promocyjne dotyczące dwóch numerów „Kwartalnika Filmowego” (numery 122 i 123) z tego roku. W spotkaniu moderowanym przez Karolinę Kosińską i Klaudię Rachubińską wziąłem udział wraz z Krzysztofem Loską i Joanną Pigulak. W numerach tych ukazały się moje teksty: Twórca wyzwalający rzeczywistość przeciwko dyktatowi mise en scène? „Five” Abbasa Kiarostamiego

i Poza narracją i fabułą – „Visitors” Godfreya Reggio jako przykład niefikcyjnego kina „avant-doc”. Typlogie filmu dokumentalnego

•W Instytucie Mikołowskim im. Rafała Wojaczka odbyła się promocja mojej książki Czytanie i pisanie (o) fotografii. Odkrywcy, klasycy i obrazoburcy. (Wydawnictwo UŚ 2023). Spotkanie poprowadził Maciej Melecki. Mikołów 22.09.2023.

•Spotkanie z Lechem Majewskim w Kinie Iluzjon pod tytułem „Autobiografia Lecha Majewskiego”. W spotkaniu wziął także udział Wojciech Tomczyk. Warszawa 11.06.2023. Tu link do zapisu wideo spotkania opublikowanego na stronie Ninateki:

https://ninateka.pl/vod/rozmowy/autobiografia-lecha-majewskiego-czerwiec-z-rezyserem-lechem-majewskim

•Wystąpienie na seminarium z okazji jubileuszu 70 urodzin Profesora Tadeusza Miczki, zatytułowanym „Wędrówki humanisty”. Tytuł mojego wystąpienia: Jeden flashforward i kilka flasbacków. Jak hartowało się śląskie filmoznawstwo. Katowice 16.05.2023.

•Udział w dyskusji dotyczącej wystawy Ryszarda Czernowa w Muzeum Śląskim zatytułowanej Vanitas 2023 połączonej z projekcją kompozycji sonowizualnej Duch materii. Obok artysty wziął w niej udział kurator wystawy Kamil Myszkowski. Katowice 22.04.2023.

•Jako członek kapituły Festiwalu GRAND OFF 2022 im. Witolda Kona wybieram najlepsze niezależne krótkie filmy świata w 11 kategoriach (m.in. reżyseria, scenariusz, zdjęcia, montaż, aktor, aktorka, aktor, dokument, fabuła).


•Udział w pracach komisji nominacyjnej 16 edycji Festiwalu GRAND OFF im. Witolda Kona. Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata. Sierpień 2022. 

•XXIX Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych „Publicystyka”. Członek Jury. Kędzierzyn-Koźle, 21-22.10.2022.

•Wykład na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie zatytułowany: „Materiały i immateriały, analogi(czność) i cyfry(zacje), wirtualne versus (?) realne. Wokół sztuki nowych mediów”. Kraków 11.04.2022. 

•W ramach cyklu spotkań zatytułowanego „Sztuczna inteligencja – podróż w nieznane” zorganizowanego przez Goethe Institut w Krakowie poprowadziłem spotkanie na temat relacji pomiędzy sztuczną inteligencją i sztukami wizualnymi. Wzięły w nim udział Justyna Górowska, Patrycja Maksylewicz i Maria Nova (Nova Yõu).  Spotkanie streamingowane było w sieci. Kraków, 9.12.2021.  

•XXVIII Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych „Publicystyka”. Członek Jury. Kędzierzyn-Koźle, 22-23.10.2021.

•Rozmowa z Lechem Majewskim z okazji przyznania mu „Tabulki” – wyróżnienia honorowego dla najlepszego śląskiego autora – „Optimus Auctor Silesianus Anno Domini MMXXI” – przyznawanego corocznie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Rudzie Śląskiej. 13.10.2021.

•Udział w pracach komisji nominacyjnej 15 edycji Festiwalu GRAND OFF im. Witolda Kona. Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata. Sierpień 2021. 

•XXVII Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych „Publicystyka”. Członek Jury. Kędzierzyn-Koźle, 23-24.10.2020.

•Udział w dyskusji o „Kulturalnej infomasie” z udziałem Martyny Markowskiej, Anny Szramy, Adriana Chorębały (online) w trakcie Ars Independent Festival. Katowice, 26.09.2020.

•Udział w pracach komisji nominacyjnej 14 edycji festiwalu GRAND OFF. Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata. Warszawa, 17.08-22.08.2020.

•XXVI Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych „Publicystyka”. Członek Jury. Kędzierzyn-Koźle, 18-19.10.2019.

•Spotkanie promocyjne i dyskusja wokół książki Przemysława Wiatra „W cieniu posthistorii. Wprowadzenie do filozofii Viléma Flussera”. W dyskusji udział wzięli: Bogdan Baran, Jan Hudzik, Marianna Michałowska, Piotr Zawojski. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Dom Słów. Lublin, 6.03.2019.
Tu zapis spotkania:
https://www.youtube.com/watch?v=9lezI_uIF1Q&feature=youtu.be

•Udział w seminarium otwartym „Vilém Flusser i kultura mediów. O dialogu między słowem, pismem i obrazem technicznym”. Uczestnicy: Bogdan Baran, Piotr Celiński, Jan Hudzik, Marianna Michałowska, Marcin Sanakiewicz, Przemysław Wiatr, Piotr Zawojski. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Dom Słów. Lublin, 6.03.2019.

•Byłem koordynatorem grupy roboczej „Nowe Media/Media Arts” w ramach projektu „Creative Crossroads” – cyklu debat i spotkań w grupach roboczych inspirowanych „Agendą na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030” UNESCO. W cyklu sześciu spotkań prowadzonych przeze mnie w katowickim Medialabie wzięli udział m.in. Marian Oslislo, Adrian Chorębała, Ksawery Kaliski, Piotr Ceglarek, Ilona Copik, Paweł Sarna, Tomasz Słupik, Przemysław Jedlecki, Karol Piekarski, Tomasz Szabelski, Janusz Musiał, Ryszard Czernow, Radosław Sirko. Katowice Miasto Ogrodów – Krakowskie Biuro Festiwalowe. Katowice, 1.2018-01.2019.

•XXV Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych „Publicystyka”. Członek Jury. Kędzierzyn-Koźle, 19-21.10.2018.

•Udział w dyskusji z cyklu „Design w KATO” – Projektowanie i przyszłość. Udział wzięli także Natalia Pietruszewska, Paulina Urbańska i Paweł Nowak. Katowice, 17.01.2018.

•Wykład Teoria i estetyka fotografii cyfrowej w cyklu „Z kulturą”. Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 1. Gdańsk, 5.12.2017.

Tu można zobaczyć wykład:
http://www.laznia.pl/edukacjaart,596,2017_z_kultura_teoria_i_estetyka_fotografii_cyfrowej.html

•Spotkanie autorskie Wokół antologii „Teoria i estetyka fotografii cyfrowej” w ramach FotoArtFestival w Galerii Bielskiej BWA.  Spotkanie poprowadziła Justyna Łabądź. Bielsko-Biała, 23.10.2017.

•Udział w dyskusji w ramach cyklu „Art Search”, w której uczestniczyli – kurator imprezy Maciej Ożóg i Kasia Justka, artystka prezentująca swój performans „Electr-Cute”. Gliwice, 10.10.2017.

•Od lipca do września 2017 roku prowadziłem cykl „Dokument w obiektywie” w TVP3 Katowice prezentujący najlepsze reportaże i filmy dokumentalne zrealizowane w katowickim ośrodku telewizyjnym. Tu można zobaczyć archiwalne programy:
https://katowice.tvp.pl/33328534/24072017
https://vod.tvp.pl/website/dokument-w-obiektywie,33075995

•Wykład Od sztuki mediów (audiowizualnych) do sztuki postmediów (hybrydycznych). Perspektywa teoretyczna (przez praktykę weryfikowana wygłoszony w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Towarzyszącej 3. Konkursowi Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów: „Intermedia a zwrot kinematograficzny”. Wydział Intermediów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie we współpracy z Wydziałem Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Wrocław, 20-21.05.2017.

Tu można zobaczyć wykład:
https://vimeo.com/226271073

•W cyklu „Letnia noc filmowa” w kinie „Kosmos” wygłosiłem pięć prelekcji przed prezentowanymi w tym cyklu filmami: Noc na ziemi, Noc, Sen nocy letniej, Nocny kowboj i Noce Cabirii. Katowice, 20.06-30.06.2017.

•Wykład Przemyśleć fotografię cyfrową. Wokół antologii „Teoria i estetyka fotografii cyfrowej”. XX Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO 2017. Częstochowa, 28.04.2017.

•Udział w dyskusji „Inwazja telewizji rzeczywistości” w Teatrze Zagłębia. Wydarzenie towarzyszące spektaklowi „Na dnie” wg. M. Gorkiego w reżyserii Pawła Świątka. W dyskusji wzięli udział także: Michał Gulik, Anna Maj, Patrycja Kowańska, Paweł Świątek.  Sosnowiec, 24.04.2017.

•Rozmowa z Kamilem Jasieńskim w audycji „Pierwsze słyszę” „Czwórki” Polskiego Radia na temat antologii Teoria i estetyka fotografii cyfrowej. 18.04.2017.

Zapis dźwiękowy:
http://www.polskieradio.pl/10/5566/Artykul/1753920,Pierwsze-slysze-18-kwietnia-godz-0804

•Wykład i spotkanie autorskie dotyczące mojej Technokultury w Galerii Bielskiej BWA. Spotkanie poprowadziła Justyna Łabądź. Bielsko-Biała, 29.03.2017.

•Promocja książki Technokultura i jej manifestacje artystyczne. Medialny świat hybryd i hybrydyzacji została zorganizowana przez katowicki Medialab. Odbyła się ona w Strefie Centralnej. Rozmowę poprowadziła Barbara Kita. Katowice, 23.03.2017.

•XXIII Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych „Publicystyka”. Członek Jury. Kędzierzyn-Koźle, 21-23.10.2016.

•Pokaz kuratorski animacji prezentowanych w ramach Ars Electronica Animation Festival w Linzu z lat 2013-2014. Miejski Klub im. Jana Kiepury. Muza. Sosnowiec, 13.10.2016.

•„Czy istnieje klasyka (i klasycy) sztuki nowych mediów?” Wykład i promocja książki Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów. Galeria Sztuki Wozownia. Toruń, 19.04.2016.
Wywiad dla portalu „Spodkopca.pl”: „Jesteśmy pokoleniem hybrydowym”.
http://spodkopca.pl/piotr-zawojski-jestesmy-pokoleniem-hybrydowym/

•Promocja książki Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów pod moją redakcją w siedzibie ASP w Katowicach otwiera festiwal Art+Bits Festival. W spotkaniu wzięli udział: Ewa Wójtowicz, Ryszard W. Kluszczyński, Piotr Celiński i Sidey Myoo. Katowice, 13.11.2015.

•Spotkanie z Lechem Majewskim w Muzeum Śląskim w Katowicach z okazji finisażu wystawy „Podziemne słońce. Wideo-art, rzeźba”. Katowice, 8.11.2015.

•Jestem dyrektorem artystycznym Festiwalu Sztuki Digitalnej digital_ia.15. W jego ramach jestem kuratorem wystawy digital_art_now będącej pokazem prac nagrodzonych w konkursie dla artystów sztuki nowych mediów. Jestem też kuratorem pokazu pt. „The Best of Ars Electronica Animation Festival”. Szczecin, 23-25.10.2015.

•Udział w debacie „Design(ing) Future” mającej miejsce w Akademii Sztuki w Szczecinie, z Felixem Hardmoodem Beckiem, Reiginą Tetens, Gisle Froyslandem, Pichają Aime Suphavanij, Umeshem Maddanahallem i Kedem Olszewskim. Debatę prowadził Bartek Otocki. Szczecin, 23.10.2015.

•Spotkanie z Lechem Majewskim w związku z projekcją filmu Onirica. Kino w Bibliotece. Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu, 18.06.2015.

•Udział w audycji radiowej Ewy Niewiadomskiej „Pozytywka”: „Jak zmieniają się współczesne muzea?”. Polskie Radio Katowice, 3.05.2015.

Zapis dźwiękowy:

http://www.radio.katowice.pl/zobacz,11890,Jak-zmieniaja-sie-wspolczesne-muzea.html#.VXleokbeKF8

•Kurator panelu „Między muzealium, przestrzenią a multimediami. Co decyduje o atrakcyjności doświadczenia muzealnego?” I Kongres Muzealników Polskich. Łódź, 23-25.04.2015.

•Wykład Paradoksy obrazu – obrazy paradoksalne w epoce postmediów. Klubokawiarnia Aquarium w BWA Bielsko-Biała, 10.03.2015.

•Pokaz kuratorski animacji prezentowanych w ramach Ars Electronica Animation Festival 2014 w Linzu. Centrum Scenografii Polskiej – Muzeum Śląskie. Katowice, 7.03.2015.

•Pokaz kuratorski animacji prezentowanych w ramach Ars Electronica Animation Festival 2013 w Linzu. Centrum Scenografii Polskiej – Muzeum Śląskie. Katowice, 20.11.2014.

•Prezentacja Poza przedstawianiem i wizualizacją. Sonowizulane stymulanty doświadczeń polisensorycznych przedstawiona podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Komunikacja wielomedialna. Dyspozytywy artefaktów polisensorycznych. Dyskursy wielomedialne”. Wydział Intermediów ASP w Krakowie, Polskie Towarzystwo Estetyczne. Kraków, 14-15.11.2014.

Tu można zobaczyć prezentację:
https://vimeo.com/150552905

•Wykład Postgutenbergowskie peregrynacje słowa/tekstu/książki w sztuce nowych mediów w ramach otwartego seminarium naukowego „Maszyny kruszenia słowa”. Częstochowa, 9.10.2014.

•XXI Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych „Publicystyka”. Członek Jury. Kędzierzyn-Koźle, 24-26.10.2014.

•Dyrektor artystyczny festiwalu sztuki nowych mediów digital_ia.14. body_kinetic_tech_art festival. W trakcie festiwalu prowadziłem panel dyskusyjny „Definiowanie sztuki i kultury digitalnej. Różne oblicza sztuki cyfrowej oraz cyberkultury” z udziałem Piotra Celińskiego, Radosława Bomby, Ewy Wójtowicz i Bartosza Kłody-Staniecko. Byłem też kuratorem wystaw: „digital_art_now” oraz „techno_body” a także autorskiego wyboru prac pt. „The Best of Ars Electronica Animation Festival 2013”. Szczecin, 21-23.03.2014

•Wykład pt. Oscar versus Golden Nica, czyli o ważności (i wartości) nagród filmowych na przykładzie animacji. „Otwarta Strefa Kultury”. Centrum Kultury Katowice. Katowice, 20.02.2014.

•Wykład pt. Co to znaczy kino niezależne dziś? Kim jest filmowiec niezależny. Miejski Dom Kultury w Mikołowie. Mikołów, 10.01.2014.

•Prowadzenie panelu dyskusyjnego poświęconego książce Elżbiety Wysockiej „Wirtualne Ciało sztuki. Ochrona i udostępnianie dzieł audiowizualnych” z udziałem Autorki, prof. dr hab. Maryli Hopfinger oraz prof. dr hab. Artura Tajbera w ramach konferencji „Nowe źródło historii. Cyfra a oryginał” w Filmotece Narodowej. Warszawa, 28.11.2013.

•Udział w promocji książki Ontoelektronika Sideya Myoo w krakowskim Bunkrze Sztuki, z udziałem Autora oraz prof. dr hab. Andrzeja Radomskiego. Kraków, 7.11.2013.

•XX Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych „Publicystyka”. Członek Jury. Kędzierzyn-Koźle, 18-20.10.2013.

•Jestem członkiem komitetu naukowego konferencji naukowej „Filozofia technologii” zorganizowanej przez Instytut Filozofii UJ w Krakowie. Kraków, 4.06.10.2013.

•W Instytucie Mikołowskim im. Rafała Wojaczka odbyło się spotkanie dotyczące mojej książki Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów, które prowadzili Krzysztof Siwczyk i Maciej Melecki. Mikołów, 24.05.2013.

•Wykład pt. Filozof (kina) wobec zła. Na przykładzie wybranej sekwencji z „Mechanicznej pomarańczy”. Festiwal Filmowy Cropp Kultowe. Katowice, 23.05.2013.

•W siedzibie Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ odbyła się promocja książki „Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów”, którą poprowadził Andrzej Gwóźdź. Warszawa, 21.05.2013.

•Jestem członkiem komitetu naukowego Interdyscyplinarnej  Konferencji Naukowej „Cyberartywizm”. Kraków, 26.04.2013.

•Wykład w Academia Electronica pt. Paradoksy obrazów (i ich twórców) w epoce nowych mediów. Second Life, 22.04.2013.

•Dyrektor artystyczny festiwalu sztuki digitalnej digital_ia.13. bio_kinetic_tech_art festival.  W trakcie festiwalu moderowałem panel dyskusyjny „Bio art oraz sztuka technonaukowa w czasach posthumanizmu i transhumanizmu” z udziałem Moniki Bakke, Anny Nacher, Macieja Ożoga oraz Sideya Myoo a także spotkanie z artystami połączone z promocją mojej książki Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów. Udział wzięli w nim Dmitry Gelfand, Matthew Gardiner, Michał Brzeziński, Tomasz Wlaźlak i Bartosz Wójcicki. Szczecin, 25-27.01.2013.

•Udział w debacie „Obraz fotografii w Europie Środkowej – perspektywa mutimedialna” odbywajacej się w ramach I Wyszehradzkiego projektu wymiany artystyczno-naukowej „W stronę obrazu – fotografia w Europie Środkowej”. Dyskusja prowadzona przez dr Adama Panasiewicza z Katedry Multimediów Wydziału Sztuki UP toczyła się wokół mojej książki Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii oraz zredagowanych przeze mnie Digitalnych dotknięć. Uniwersytet Pedagogiczny. Kraków, 16.01.2013.

•Konfrontacje filmowo-plastyczne. Sztuka na pograniczu filmu i plastyki. Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki. Wykład i prezentacja prac wideo  zatytułowana Od ukrytej dekady polskiej sztuki wideo do autorefleksywności Supergrupy Azorro. Video art w Polsce. Sosnowiec, 22.11.2012.

•Art+Bits Festival. Wykład i kuratorski wybór prac z Ars Electronica Animation Festival 2011 w Linzu – Austria.  Katowice, 6-7.11.2012.

•XIX Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych „Publicystyka”. Członek Jury. Kędzierzyn-Koźle, 19-21.10.2012.

•XV Festiwal Filmów Kultowych. Wstęp do prezentacji Terminatora z VHS. Katowice, 11.05.2012.

•digitalia-ia.12. Festiwal sztuki digitalnej. Rozmowa z Ryszardem W. Kluszczyńskim dotycząca sztuki interaktywnej i jego książki Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu. Szczecin, 12-14.01.2012.

•Cykl 9 wykładów do retrospektywnego pokazu filmów Lecha Majewskiego w ramach „Kina w Bibliotece”. Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu. 06.11-01.12.2011.
Fragmenty jednego z nich:
https://www.youtube.com/watch?v=a2tHw3lcF1c

•XVIII Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych „Publicystyka”. Członek Jury. Kędzierzyn-Koźle, 21-23.10.2011

•Rozmowa z Lechem Majewskim na temat Młyna i krzyża. Miejska Biblioteka Publiczna. Piekary Śląskie, 13.04.2011.

•”digital_ia.11″. Festiwal Sztuki Digitalnej. Spotkanie związane z promocją książki Digitalne dotknięcia. Teoria w praktyce/Praktyka w teorii pod moją redakcją wydanej przez Stowarzyszenie Make It Funky Production. Szczecin, 14.01.2011.

•”Akcja Sztuki”. Skup Kultury. Udział w dyskusji z Agnieszką Nieracką po pokazie polskiej sztuki wideo (m. in. J. Rajkowska, A. Baumgart, L. Majewski, Sędzia Główny). Tychy, 9.01.2011.

•”atomy+bity”. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Wykład i prezentacja pt. Cyberkultura i sztuka nowych mediów jako jej ekspresja. Lublin, 18.11.2010.

Tu można zobaczyć mój wykład: https://vimeo.com/17212028

•”Twoja Opcja”. Cykl spotkań autorskich organizowanych przez kwartalnik „Opcje”. Spotkanie z Marcinem Koszałką. Katowice, 4.11.2010.

•XVII Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych „Publicystyka”. Członek Jury. Kędzierzyn-Koźle, 22-24.10.2010.

•”Twoja Opcja”. Cykl spotkań autorskich organizowanych przez kwartalnik „Opcje”. Spotkanie z Lechem Majewskim i Dagmarą Drzazgą. Katowice, 14.10.2010.

•Seminarium „Przyszłość animacji. W gościnie u Zbigniewa Rybczyńskiego”. Moderator dyskusji z udziałem Zbigniewa Rybczyńskiego, Paula Wellsa, Berta Gottschalka, Dennisa Tupicoffa i Marcina Giżyckiego. Spotkanie odbyło sie w ramach XVI Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Etiuda & Anima”. Nowy Sącz, 12.04.2009.

•”digital_ia.09″. Festiwal Sztuki Digitalnej. Dyrektor artystyczny. Klub 13 Muz. Szczecin, 26-29.2009.

•XVI Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych „Publicystyka”. Członek Jury. Kędzierzyn-Koźle,  10.16-18.2009.

•”Labirynt pamięci. Oblicza zła 1939-2009″.  Rondo Sztuki i Galeria Sztuki Współczesnej BWA. Udział w dyskusji z kuratorem wystawy Markiem Zielińskim, Violettą Sajkiewicz i Ryszardem Mozgolem w trakcie otwarcia wystawy w BWA. Katowice, 31.07.2009

•Animacje – interpretacje. Inspiracje: literatura. DKF Overground. Udział w dyskusji z Bogusławem Zmudzinskim i Adamem Trwogą. Warszawa, 25.05.2009.

•12 Festiwal Filmów Kultowych. Wykład inaugurujący cykl Harvey Keitel: ikona kina. Katowice, 18.05.2009.

•”Cyberfoto”  2009. XII Międzynarodowy Konkurs Fotografii Cyfrowej. Regionalny Ośrodek Kultury. Wykład i prezentacja zatytułowana „Paradoksy obrazu w epoce cyfrowej”. Częstochowa, 24.04.2009.

•5 Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wizualnej inSPIRACJE. Szczecin. Rozmowa ze Zbigniewem Rybczyńskim.Szczecin, 20.03.2009.

•II Tarnogórska FEMINA. „Jaka męskość? O kondycji męskości,  świadomości własnej płci i wynikających z niej ról społecznych i kulturowych, o feminizmie – „wyzwaniu” czy „sprzymierzeńcu” współczesnego mężczyzny”. Rozmawiają: prof. Eugenia Mandal (Instytut Psychologii UŚ), dr Piotr Zawojski (Instytut Nauk o Kulturze UŚ), dr Paweł Ciećwierz (kulturoznawca). Tarnowskie Góry, 13.03.2009.

•”digital_ia.08″. „Klub 13 Muz”. Udział w debacie pt. „Sztuka w wersji materialnej i digitalnej” via Second Life. Wykład pt. „Uwagi o cybersztuce”. Szczecin, 28.11.2008.

•XV Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych „Publicystyka”. Członek Jury. Kędzierzyn-Koźle,  2008.10.17-19.

•Parakino. CSW Łaźnia. Prezentacja i wykład: „Para-obrazy. Audiowizualne eksperymenty Briana Eno”. Gdańsk, 11.10.2008.

•”Nie tylko Reksio”. Przegląd polskiego filmu animowanego. Wykłady na temat polskiej animacji filmowej m. in. w Gliwicach, Dąbrowie Górniczej, Chorzowie, 11-12.2008.

•11 Festiwal Filmów Kultowych. Prezentacja „Mojej sceny kultowej” (mojej, czyli  ostatniej” sceny z filmu „Dym”) połączona z promocją mojej książki Wielkie filmy przełomu wieków. Subiektywny przewodnik. Katowice, 15.05. 2008.

•Śląskie Dni Architektury. Udział w panelu dyskusyjnym „Architektura jako medium”. Katowice, 18.10.2007.

•XIV Miedzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych „Publicystyka”. Członek Jury, Kędzierzyn-Koźle, 12-14.10.2007.

•Międzynarodowy Plener Multimedialny studentów Akademii Sztuk Pięknych (Wrocław), Hochschule fur Bildende Kunste (Braunschweig) – „Miejsce styku”. Cykl wykładów pt. Kondycja sztuki nowych mediów dziś. Kudowa Zdrój, 15-22.09.2007.

•10 Festiwal Filmów Kultowych. Wykład przed filmem Noc M. Antonioniego.Katowice, 15.05.2007.

•Miesiąc Fotografii 2007. Czytalnia Imago Mundi & Księgarnia Fotograficzna. Wykład pt. Filozofia fotografii Viléma Flussera. Kraków, 22.05.2007.

•Ars Cameralis. Przegląd filmów Zbigniewa Rybczyńskiego.
Prowadzenie spotkań i dyskusji ze Zbigniewem Rybczyńskim. Katowice, 26-29.11.2006.

•”Expanded Cinema Now!” Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych.
Udział w panelu dyskusyjnym i prezentacja pracy Soft Cinema Lva Manovicha i Andreasa Kratky’ego. Łódź, 24.11.2006.

•XIII Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych „Publicystyka”. Członek Jury. Kędzierzyn-Koźle, 13-15.10.2006.

•9 Festiwal Filmów Kultowych. Wykład przed filmem Ukryte M. Haneke. Katowice, 15.05.2006.

•IX Międzynarodowy Konkurs Fotografii Cyfrowej „CYBERFOTO”. Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie. Wykład i prezentacja: Cyfrowa fotografia Daniela Lee jako przykład sztuki hybrydycznej. Częstochowa, 28.04.2006.

•”Zmierzch ery homo sapiens”. Debata zorganizowana przez Katedrę Psychologii Eksperymentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Debata dotyczyła istoty i oddziaływania telewizji. Pretekstem była dyskusja nad tezami książki Giovanniego Sartoriego pt. Homo Videns. Lublin, 24.04.2006.