Teksty

© Piotr Zawojski. Teksty nie mogą być przedrukowywane/powielane/rozpowszechniane bez kontaktu z autorem.

Moje teksty dostępne są w Academia.edu silesian.academia.edu/piotrzawojski

NOWE MEDIA – CYBERKULTURA

 1. Filmowy obrazoświat jako produkt symulacji elektronicznej (1995)
 2. Multimedia Installations as a Form of Theatralization of Reception of a Work of Art (1997)
 3. Barthes, Horowitz, aparat, fotografia (1998)
 4. Cyfrowe obrazy fotograficzne – pomiędzy bytem wirtualnym a rzeczywistym (1998)
 5. O sztuce interaktywnej (1999)
 6. Po słowie, po kinie (1999)
 7. Jaron Lanier. Szkic do (wirtualnego) portretu (2000)
 8. Destrukcja versus wspomaganie ciała w cyberprzestrzeni. Przypadek Stelarca (2000)
 9. Obrazy elektroniczne – eksplozja produkcji, implozja sensu? (2001)
 10. Sztuka życia w cyberkulturze (2001)
 11. Monitory między nami. O byciu razem i osobno w cyberprzestrzeni (2002)
 12. W poszukiwaniu kodu(ów) cyberkultury (2003)
 13. Globalna sztuka mediów (2003)
 14. Wizje podwojone. Sztuka wideo dziś (2004)
 15. Człowiek i aparat. Viléma Flussera filozofia fotografii (2004)
 16. Cyfrowe wyzwania (2004)
 17. Hybrydalna rzeczywistość. Pamiętnik z Ars Electronica 2005 (2005)
 18. Ciało jako interfejs. O kilku (nie)przypadkowych sytuacjach, w których staję się (współ)twórcą (2005)
 19. Cybersztuka jako awangarda naszych czasów (2005)
 20. Galaktyka post-Gutenberga (2005)
 21. Wokół McLuhana – po latach (2005)
 22. „Muzea bez ścian” w dobie rewolucji cyfrowej (2005)
 23. Sztuka cyfrowa jako wyzwanie dla estetyki (2005)
 24. WRO-cławskie biennale sztuki nowych mediów 05 (2005)
 25. Transmedialny Berlin (2005)
 26. Wewnątrz obrazów. Immersja zamiast iluzji? (2005)
 27. Wirtualna sztuka, wirtualne muzea – realne problemy (2005)
 28. Telewizja jako wróg publiczny (2006)
 29. Transmedialny szum pofestiwalowy (2006)
 30. Daniel Lee, czyli hybrydyczność fotografii cyfrowej. Teoria i praktyka (2006)
 31. Cyberkulturowa rewitalizacja ekonomii daru (2006)
 32. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o nowych mediach (2006)
 33. Archiwizacja, prezentacja i dyseminacja cybersztuki w sieci (2006)
 34. Teoretyczne konteksty dokumentacji sztuki nowych mediów (2006)
 35. Cyberkultura jako nowy paradygmat kultury medialnej. Rozważania teoretyczne (2007)
 36. „Soft Cinema” Lva Manovicha i Andreasa Kratky’ego.”Język nowych mediów” w praktyce (2007)
 37. Viola i Majewski na weneckim Biennale 2007 (2007)
 38. Dokąd zmierza sztuka nowych mediów? DEAF i Ars Electronica 2007 (2007)
 39. Trzecia kultura a cyberkultura (2008)
 40. Jean Baudrillard i fotografia (2008)
 41. Remiksowanie ego. Ars Electronica 2008 (2008)
 42. Tożsamość sztuki mediów. 21st European Media Art Festival. Osnabrück (2008)
 43. Obrazy psychosomatyczne. „Feed” Kurta Hentschlägera jako doświadczenie transgresyjne (2008)
 44. Paradoxes of Image in Digital Era (2009)
 45. Paradoksy obrazu w epoce cyfrowej (2009)
 46. The Archivisation, Presentation and Dissemination of Cyber Art on the Web (2009)
 47. A Gloss on a Treatise on the Visual Image by Zbigniew Rybczyński (2009)
 48. Interacivity versus Interpassivity (2009)
 49. STRP, czyli inwazja sztuki i technologii (2010)
 50. (Post)Human Nature (2010)
 51. Interface – the Art of Interface – „Interface Culture” (2012)
 52. Fragments of an Unfinished Tale about the „Hybrids of Space-Time” (2012)
 53. Interfejs – sztuka interfejsu – „Interface Culture” (2012)
 54. Teleobecność i sztuka teleobecności. „TeleGarden” – natura versus (?) technokultura (2012)
 55. Technoscience and technoscience art (2013)
 56. Cyberaesthetics – Some Basic Theses (2014)
 57. Twarz Innej. Marina Abramović w MoMA (2014)
 58. Kim jest i co mówi nam Stelarc? (2014)
 59. Who is Stelarc and What Is He Telling Us? (2014)
 60. The Question Concerning Cyberaesthetics. One World – Hybrid Reality (2015)
 61. Refleksy i po-widoki. WRO 2015 (2015)
 62. Bio Life versus (?) Artificial Life (2016)
 63. Post-media technoculture – the time of hybrids and hybridisation (2016)
 64. To tylko draft (2017)

FILM

FOTOGRAFIA

RECENZJE KSIĄŻEK