Bio


Dr hab. Piotr Zawojski, prof. UŚ – pracuje  w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie wykłada zagadnienia teorii i historii kina, telewizji, komunikowania i nowych mediów audiowizualnych oraz cyberkultury. Wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wykładał też na Wydziale Radia i Telewizji UŚ, w Wyższej Szkole Mechatroniki w Katowicach oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Współpracował z katowickim ośrodkiem Telewizji Polskiej.

Publikował rozprawy naukowe  m. in. w Studiach Filmoznawczych, Kwartalniku Filmowym, Sztuce i Filozofii, Postscriptum, Formacie, Kulturze Współczesnej, Roczniku Historii Sztuki PAN, Przeglądzie Kulturoznawczym, camer@obscura, Zeszytach Artystycznych, Art Inquiry i w wielu tomach prac zbiorowych. Autor książek Elektroniczne obrazoświaty. Między sztuką a technologią (2000), Wielkie filmy przełomu wieków. Subiektywny przewodnik (2007), Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii (2010), Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów (2012) oraz Technokultura i jej manifestacje artystyczne. Medialny świat hybryd i hybrydyzacj (2016). Brał udział w ponad pięćdziesięciu konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, tłumaczył teksty z języka angielskiego. Współredagował (z Andrzejem Gwoździem) tom Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia (2002). Redaktor naukowy i autor wstępu do Ku filozofii fotografii Viléma Flussera (2004), pierwszej polskiej edycji książkowej tego filozofa (II wydanie 2015). Redaktor tomów Digitalne dotknięcia. Teoria w praktyce/Praktyka w teorii (2010), Bio-techno-logiczny świat. Bio art oraz sztuka technonaukowa w czasach posthumanizmu i transhumanizmu (2014), Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów (2015).

Był współpracownikiem Ośrodka Szkolenia i Analiz Programowych TVP, Centrum Strategii – Akademii Telewizyjnej, dla której opracowywał analizy programów telewizyjnych i monitoringi publikowane w Zeszytach OSiAP i Wizji publicznej; publikował również teksty poświęcone problematyce telewizyjnej i medialnej w Zeszytach Telewizyjnych.

Zajmuje się działalnością popularyzatorską i edukacyjną współpracując z wieloma DKF-ami, Młodzieżowymi Akademiami Filmowymi oraz organizowanym w Katowicach Festiwalem Filmów Kultowych. Od lat wspiera niezależną twórczość filmową, był wielokrotnie jurorem festiwali prezentujących twórczość filmowców niezależnych w Kędzierzynie-Koźlu, Bieruniu, Gliwicach, Katowicach oraz festiwalu filmów dokumentalnych w Ołomuńcu. Współpracował z wieloma instytucjami i festiwalami takimi jak Medialab (Katowice), Miesiąc Fotografii (Kraków), Festiwal InSPIRACJE (Szczecin), Galeria Wozownia (Toruń), Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych (Łódź), Ars Cameralis (Katowice), Cyberfoto – Międzynarodowy Konkurs Fotografii Cyfrowej (Częstochowa), Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia (Gdańsk), Rondo Sztuki i Galeria Sztuki Współczesnej BWA (Katowice), Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Etiuda & Anima” (Kraków), Centrum Sztuki WRO (Wrocław), Filmoteka Narodowa (Warszawa),  Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Lublin), Art+Bits Festival (Katowice), Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ (Warszawa), Centrum Scenografii Polskiej – Muzeum Śląskie (Katowice).

Od roku 2009 jest ekspertem Śląskiego Funduszu Filmowego oraz ekspertem TVP w programie NOS (Nabór. Ocena. Selekcja) – nowego systemu pozyskiwania projektów scenariuszowych. Jest ekspertem Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, recenzentem wielu periodyków naukowych, takich jak Przegląd Kulturoznawczy, Didaskalia, Kwadratura Koła, Kultura i Historia, Ochrona ZabytkówKultura Współczesna, Ethos, ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal, Amor Fati. Jako recenzent naukowy współpracował z takimi wydawnictwami jak Wydawnictwo Naukowe Katedra, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Wydawnictwo Naukowe Akademii Sztuki w Szczecinie, E-naukowiec. Jest także członkiem rad naukowych czasopism CYBEREmpathy. Visual and Media Studies Academic Journal oraz Transmissions: Journal of Film & Media Studies oraz członkiem rady naukowej serii „Kulturowe aspekty ponowoczesności” wydawanej przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie.Stypendysta Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (2006) oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011).

W roku 2009 był dyrektorem artystycznym festiwalu sztuki cyfrowej „digital_ia.09″, który został zorganizowany przez Klub „13 Muz” w Szczecinie. Rok wcześniej w tym samym miejscu zorganizował w ramach „digitali_ów.08″ pionierski projekt panelu dyskusyjnego poświęconego sztuce nowych mediów w „Second Life”.  W roku 2013 ponownie był dyrektorem artystycznym „digital_iów”, funkcję tą pełni w kolejnych edycjach festiwalu, na których by kuratorem wystaw.

Zajmuje się również krytyką filmową i eseistyką poświęconą szeroko rozumianej kulturze audiowizualnej, fotografii, cyberkulturze, sztuce nowych mediów. Publikował swoje teksty w Ekranie, Kinie, Fa-Arcie, Śląsku, Biuletynie Polskiego Towarzystwa Estetycznego, artPapierze, Suplemencie, [fo:pa], Biuletynie Fotograficznym Świat Obrazu oraz katalogach wystaw artystów nowych mediów. Współpracownik – od początku jego istnienia – kwartalnika Opcje, od roku 1999 kieruje działem Filmu i Mediów tego wydawanego w Katowicach pisma.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Polskiego Towarzystwa Estetycznego, International Association for Aesthetics, Śląskiego Towarzystwa Filmowego, Stowarzyszenia Inicjatyw Wydawniczych, Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami  i International Association of Art Critics (AICA).