Bio


Prof. dr hab. Piotr Zawojski, profesor nauk humanistycznych – pracuje  w Instytucie Nauk o Kulturze na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie wykłada zagadnienia teorii i historii kina, filmu współczesnego, nowych mediów audiowizualnych, archeologii mediów, sztuki nowych mediów, cyberkultury i technokultury. Wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Intermediów. Wykładał też na Wydziale Radia i Telewizji UŚ, w Wyższej Szkole Mechatroniki w Katowicach oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Współpracował z katowickim ośrodkiem Telewizji Polskiej od początku lat 90. Po latach w roku 2017 przygotowywał i prowadził cykl „Dokument w obiektywie” w TVP3 Katowice, prezentujący najlepsze reportaże i filmy dokumentalne zrealizowane w katowickim ośrodku telewizyjnym na przestrzeni ostatnich 60 lat.

Publikował rozprawy naukowe  m. in. w Studiach Filmoznawczych, Kwartalniku Filmowym, Sztuce i Filozofii, Postscriptum, Formacie, Kulturze Współczesnej, Roczniku Historii Sztuki PAN, Przeglądzie Kulturoznawczym, camera@obscura, Zeszytach Artystycznych, Art Inquiry, CyberEmpathy, Kulturze i Historii, Medialica. Studiach Multimedialnych z Humanistyki, Kontekstach. Polska Sztuka LudowaArtium Quaestiones, Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, Flusser Studies, Creativity Studies, Restarcie i w wielu tomach prac zbiorowych. 

Autor książek Elektroniczne obrazoświaty. Między sztuką a technologią (2000), Wielkie filmy przełomu wieków. Subiektywny przewodnik (2007), Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii (2010, wydanie II poprawione 2018), Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów (2012), Technokultura i jej manifestacje artystyczne. Medialny świat hybryd i hybrydyzacji (2016), Ruchome obrazy zatrzymane w pamięci. Reminiscencje teoretyczne i krytyczne (2017) oraz Pisanie i czytanie (o) fotografii. Odkrywcy, klasycy, obrazoburcy (2023).

Brał udział w  ponad 70 konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, tłumaczył teksty z języka angielskiego. Współredagował (z Andrzejem Gwoździem) tom Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia (2002). Redaktor naukowy i autor wstępu do Ku filozofii fotografii Viléma Flussera (2004), pierwszej polskiej edycji książkowej tego filozofa (II wydanie 2015). Redaktor tomów Digitalne dotknięcia. Teoria w praktyce/Praktyka w teorii (2010), Bio-techno-logiczny świat. Bio art oraz sztuka technonaukowa w czasach posthumanizmu i transhumanizmu (2015), Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów (2015), twórca antologii Teoria i estetyka fotografii cyfrowej (2017), prezentującej klasyczne teksty dotyczące fotografii cyfrowej i obrazu cyfrowego.

Był promotorem ponad 120 prac magisterskich oraz kilkunastu prac licencjackich, a także promotorem w pięciu zakończonych pozytywnie przewodach doktorskich. Był recenzentem 15 prac doktorskich, 12 prac habilitacyjnych  oraz recenzentem w postępowaniu o nadanie tytuł profesora, a także wielokrotnie członkiem komisji habilitacyjnych i doktorskich.   

Był współpracownikiem Ośrodka Szkolenia i Analiz Programowych TVP, Centrum Strategii – Akademii Telewizyjnej, dla której opracowywał analizy programów telewizyjnych i monitoringi publikowane w Zeszytach OSiAP i Wizji publicznej; publikował również teksty poświęcone problematyce telewizyjnej i medialnej w Zeszytach Telewizyjnych.

Zajmował się działalnością popularyzatorską i edukacyjną współpracując z wieloma DKF-ami, Młodzieżowymi Akademiami Filmowymi oraz organizowanym w Katowicach Festiwalem Filmów Kultowych. Od lat wspiera niezależną twórczość filmową, był wielokrotnie jurorem festiwali prezentujących twórczość filmowców niezależnych w Kędzierzynie-Koźlu, Bieruniu, Gliwicach, Katowicach oraz festiwalu filmów dokumentalnych w Ołomuńcu. Współpracował z wieloma instytucjami kultury i festiwalami takimi jak: Medialab (Katowice), Miesiąc Fotografii (Kraków), Festiwal InSPIRACJE (Szczecin), Galeria Wozownia (Toruń), Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych (Łódź), Ars Cameralis (Katowice), Cyberfoto – Międzynarodowy Konkurs Fotografii Cyfrowej (Częstochowa), Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia (Gdańsk), Rondo Sztuki i Galeria Sztuki Współczesnej BWA (Katowice), Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Etiuda & Anima” (Kraków), Centrum Sztuki WRO (Wrocław), Filmoteka Narodowa (Warszawa), Zagłębiowska Mediateka (Sosnowiec),  Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Lublin), Art+Bits Festival (Katowice), Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ (Warszawa), Centrum Scenografii Polskiej – Muzeum Śląskie (Katowice), Ars Independent Festival (Katowice), Festiwal Grand OFF (Warszawa), Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka (Mikołów).

Od roku 2009 był ekspertem Śląskiego Funduszu Filmowego, był ekspertem TVP w programie NOS (Nabór. Ocena. Selekcja) – nowego systemu pozyskiwania projektów scenariuszowych (2017). Był ekspertem Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, programu MNiSW „Diamentowy Grant” oraz recenzentem wielu periodyków naukowych, takich jak: Przegląd Kulturoznawczy, Didaskalia, Kwadratura Koła, Kultura i Historia, Ochrona ZabytkówKultura Współczesna, Ethos, ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal, Amor Fati, Estetyka i Krytyka, Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy, MOCAK Forum, Kwartalnik Filmowy, Facta Ficta. Journal of Theory, Narrative & Media, Acta Neophilologica, inAW Journal – Multidisciplinary Academic Magazine, Powidoki, New Horizons in English Studies, Zagadnienia Rodzajów Literackich, Prace Kulturoznawcze, Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, Artifex Novus, Śląskie Studia Polonistyczne, Załącznik Kulturoznawczy, Praktyka Teoretyczna, Czas Kultury, Łódzkie Studia Etnologiczne, Studia Europaea Gnesnensia.

Jako recenzent naukowy współpracował z takimi wydawnictwami jak Wydawnictwo Naukowe Katedra, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Wydawnictwo Naukowe Akademii Sztuki w Szczecinie, E-naukowiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydawnictwo UMCS w Lublinie.

Był członkiem rady naukowej czasopisma CyberEmpathy. Visual and Media Studies Academic Journal (2011-2016). Jest członkiem rady naukowej Transmissions: Journal of Film & Media StudiesStudiów Etnologicznych i Antropologicznych oraz członkiem rady naukowej serii „Kulturowe aspekty ponowoczesności” wydawanej przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie, a także Rady Naukowej cyklu „Fotografia, film, sztuka mediów” ukazującego się w  Wydawnictwie Naukowym „Śląsk”.

Stypendysta Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (2006) oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011).

W roku 2009 był dyrektorem artystycznym festiwalu sztuki cyfrowej „digital_ia.09”, który został zorganizowany przez Klub „13 Muz” w Szczecinie. Rok wcześniej w tym samym miejscu zorganizował w ramach „digitali_ów.08” pionierski projekt panelu dyskusyjnego poświęconego sztuce nowych mediów w „Second Life”.  W roku 2013 ponownie był dyrektorem artystycznym „digital_iów”, funkcję tą pełnił w kolejnych edycjach festiwalu do roku 2015, na których był także kuratorem wystaw.

Zajmuje się również krytyką filmową i eseistyką poświęconą szeroko rozumianej kulturze audiowizualnej, fotografii, cyberkulturze, sztuce nowych mediów. Publikował swoje teksty w Ekranie, Kinie, Fa-Arcie, Śląsku, Biuletynie Polskiego Towarzystwa Estetycznego, artPapierze, Opcjach, Suplemencie, [fo:pa], Biuletynie Fotograficznym Świat Obrazu, Formacie oraz katalogach wystaw artystów nowych mediów. Współpracownik – od początku jego istnienia – kwartalnika Opcje, od roku 1999 do 2022 kierował działem Filmu i Mediów tego wydawanego w Katowicach pisma.

Łącznie  jest autorem ponad 360 publikacji naukowych, tekstów krytycznych, esejów, recenzji.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Polskiego Towarzystwa Estetycznego, International Association for Aesthetics, Śląskiego Towarzystwa Filmowego, Stowarzyszenia Inicjatyw Wydawniczych, Katowickiego Stowarzyszenia Artystycznego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami  oraz International Association of Art Critics (AICA).

Jest członkiem międzynarodowej Kapituły przyznającej nagrody w ramach Festiwalu Grand OFF im. Witolda Kona. Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata.

Członek Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk w kadencjach 2020-2023 oraz 2024-2027 – w tej kadencji jest członkiem Prezydium KNoK PAN.