Bio


Prof. dr hab. Piotr Zawojski, profesor nauk humanistycznych – pracuje  w Instytucie Nauk o Kulturze na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie wykłada zagadnienia teorii i historii kina, filmu współczesnego, nowych mediów audiowizualnych, archeologii mediów, sztuki nowych mediów, cyberkultury i technokultury. Wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Intermediów. Wykładał też na Wydziale Radia i Telewizji UŚ, w Wyższej Szkole Mechatroniki w Katowicach oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Współpracował z katowickim ośrodkiem Telewizji Polskiej od początku lat 90. Po latach w roku 2017 przygotowywał i prowadził cykl „Dokument w obiektywie” w TVP3 Katowice, prezentujący najlepsze reportaże i filmy dokumentalne zrealizowane w katowickim ośrodku telewizyjnym na przestrzeni ostatnich 60 lat.

Publikował rozprawy naukowe  m. in. w Studiach Filmoznawczych, Kwartalniku Filmowym, Sztuce i Filozofii, Postscriptum, Formacie, Kulturze Współczesnej, Roczniku Historii Sztuki PAN, Przeglądzie Kulturoznawczym, camera@obscura, Zeszytach Artystycznych, Art Inquiry, CyberEmpathy, Kulturze i HistoriiKontekstach. Polska Sztuka Ludowa i w wielu tomach prac zbiorowych. Autor książek Elektroniczne obrazoświaty. Między sztuką a technologią (2000), Wielkie filmy przełomu wieków. Subiektywny przewodnik (2007), Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii (2010, wydanie II poprawione 2018), Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów (2012), Technokultura i jej manifestacje artystyczne. Medialny świat hybryd i hybrydyzacji (2016) oraz Ruchome obrazy zatrzymane w pamięci. Reminiscencje teoretyczne i krytyczne (2017). Brał udział w  blisko 70 konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, tłumaczył teksty z języka angielskiego. Współredagował (z Andrzejem Gwoździem) tom Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia (2002). Redaktor naukowy i autor wstępu do Ku filozofii fotografii Viléma Flussera (2004), pierwszej polskiej edycji książkowej tego filozofa (II wydanie 2015). Redaktor tomów Digitalne dotknięcia. Teoria w praktyce/Praktyka w teorii (2010), Bio-techno-logiczny świat. Bio art oraz sztuka technonaukowa w czasach posthumanizmu i transhumanizmu (2015), Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów (2015), Teoria i estetyka fotografii cyfrowej. Antologia (2017).

Był współpracownikiem Ośrodka Szkolenia i Analiz Programowych TVP, Centrum Strategii – Akademii Telewizyjnej, dla której opracowywał analizy programów telewizyjnych i monitoringi publikowane w Zeszytach OSiAP i Wizji publicznej; publikował również teksty poświęcone problematyce telewizyjnej i medialnej w Zeszytach Telewizyjnych.

Zajmuje się działalnością popularyzatorską i edukacyjną współpracując z wieloma DKF-ami, Młodzieżowymi Akademiami Filmowymi oraz organizowanym w Katowicach Festiwalem Filmów Kultowych. Od lat wspiera niezależną twórczość filmową, był wielokrotnie jurorem festiwali prezentujących twórczość filmowców niezależnych w Kędzierzynie-Koźlu, Bieruniu, Gliwicach, Katowicach oraz festiwalu filmów dokumentalnych w Ołomuńcu. Współpracował z wieloma instytucjami i festiwalami takimi jak Medialab (Katowice), Miesiąc Fotografii (Kraków), Festiwal InSPIRACJE (Szczecin), Galeria Wozownia (Toruń), Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych (Łódź), Ars Cameralis (Katowice), Cyberfoto – Międzynarodowy Konkurs Fotografii Cyfrowej (Częstochowa), Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia (Gdańsk), Rondo Sztuki i Galeria Sztuki Współczesnej BWA (Katowice), Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Etiuda & Anima” (Kraków), Centrum Sztuki WRO (Wrocław), Filmoteka Narodowa (Warszawa),  Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Lublin), Art+Bits Festival (Katowice), Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ (Warszawa), Centrum Scenografii Polskiej – Muzeum Śląskie (Katowice).

Od roku 2009 jest ekspertem Śląskiego Funduszu Filmowego, był ekspertem TVP w programie NOS (Nabór. Ocena. Selekcja) – nowego systemu pozyskiwania projektów scenariuszowych (2017). Jest ekspertem Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, recenzentem wielu periodyków naukowych, takich jak Przegląd Kulturoznawczy, Didaskalia, Kwadratura Koła, Kultura i Historia, Ochrona ZabytkówKultura Współczesna, Ethos, ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal, Amor Fati, Estetyka i Krytyka, Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy. Jako recenzent naukowy współpracował z takimi wydawnictwami jak Wydawnictwo Naukowe Katedra, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Wydawnictwo Naukowe Akademii Sztuki w Szczecinie, E-naukowiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także członkiem rad naukowych czasopism CyberEmpathy. Visual and Media Studies Academic Journal oraz Transmissions: Journal of Film & Media Studies oraz członkiem rady naukowej serii „Kulturowe aspekty ponowoczesności” wydawanej przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie. Stypendysta Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (2006) oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011).

W roku 2009 był dyrektorem artystycznym festiwalu sztuki cyfrowej „digital_ia.09″, który został zorganizowany przez Klub „13 Muz” w Szczecinie. Rok wcześniej w tym samym miejscu zorganizował w ramach „digitali_ów.08″ pionierski projekt panelu dyskusyjnego poświęconego sztuce nowych mediów w „Second Life”.  W roku 2013 ponownie był dyrektorem artystycznym „digital_iów”, funkcję tą pełnił w kolejnych edycjach festiwalu do roku 2015, na których był także kuratorem wystaw.

Zajmuje się również krytyką filmową i eseistyką poświęconą szeroko rozumianej kulturze audiowizualnej, fotografii, cyberkulturze, sztuce nowych mediów. Publikował swoje teksty w Ekranie, Kinie, Fa-Arcie, Śląsku, Biuletynie Polskiego Towarzystwa Estetycznego, artPapierze, Suplemencie, [fo:pa], Biuletynie Fotograficznym Świat Obrazu oraz katalogach wystaw artystów nowych mediów. Współpracownik – od początku jego istnienia – kwartalnika Opcje, od roku 1999 kieruje działem Filmu i Mediów tego wydawanego w Katowicach pisma.

Łącznie  jest autorem ponad 300 publikacji naukowych, tekstów krytycznych, esejów, recenzji.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Polskiego Towarzystwa Estetycznego, International Association for Aesthetics, Śląskiego Towarzystwa Filmowego, Stowarzyszenia Inicjatyw Wydawniczych, Katowickiego Stowarzyszenia Artystycznego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami  oraz International Association of Art Critics (AICA).

Członek Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk.